Tandreglering

Vi erbjuder dig de mest moderna metoderna för att räta ut dina tänder. Det innebär att oavsett dina problem, din ålder och dina förutsättningar så har vi en lösning som ger dig det leende som du eftersträvar.

Vi för alltid en diskussion med våra patienter och är noga med att ge rätt förväntningar på behandling och resultat. Och vi utför aldrig behandlingar som går emot vår övertygelse om vad som är bäst för din hälsa. Eller som strider mot erfarenhet och dokumenterad vetenskap om munhälsa.

 

Osynlig Tandreglering

Osynlig tandreglering med individuella skenor är en modern behandling. Med hjälp av ett antal löstagbara transparenta plastskenor som byts ut varannan vecka korrigerar man tänderna lite i taget. Dina tänder kommer att förflyttas  – vecka för vecka – gradvis i riktning mot det beräknade slutläget som du eftersträvar.

Traditionel tandställning (räls).

Denna fasta tandställning är den vanligaste behandlingsmetoden vid bettfel och felställningar. Med fast tandställning kan tänderna flyttas åt olika håll för ett bättre bett och vackerare leende. Små brackets klistras på varje tand och flyttas med hjälp av en tråd, en ‘båge’ av antingen rostfritt stål eller titanlegering. Denna sätts fast i fästena med hjälp av små gummisnoddar.

Efterbehandling och retainers

Tandreglering är klar – vad händer nu?
Uppföljningsfasen börjar efter det att behandlingen är klar och när du är nöjd med slutresultatet. Då använder vi retainers så att resultatet upprätthålls och så att tänderna inte flyttar på sig. Vi har två typer av retainers: fast och avtagbar. En fast retainer är en metalltråd som limmas fast bakom tänderna. En avtagbar retainer är ofta en genomskinlig skena som används efter behandlingen för att bibehålla resultatet.

Retainer i en käke eller båda?

Fasta retainers har man vanligtvis längre än avtagbara. När vi är klara med tandregleringsbehandlingen i båda käkarn så placeras om möjligt en retainer bakom den övre och nedre tandraden. När du bara vill korrigera de övre tänderna för kosmetiska skäl ger vi en avtagbar retainer. En essixskena, som det kallas har man vanligtvis under natten men ibland hela dagen den första tiden. Kontaktläget av de främre tänderna kan förhindra placering av en fast retainer bakom de övre framtänderna och en avtagbar retainer (essix-skena) kommer därför att användas i stället för att hålla tänderna raka.