Tandställning

 

Invisalign

Invisalign är en modern och nästan osynlig behandling, med hjälp av ett antal löstagbara transparenta plast skenor som byts ut varannan vecka korrigerar man tänderna lite i taget. Invisalign är lämplig för enklare kosmetiska behandlingar då den tar hand om mindre korrigeringar. Invisalign passar bäst för att korrigera små felställningar som tippning av tänder. Varje Aligner är skräddarsydd för dina tänder. Dina tänder kommer att röra sig – lite i taget, vecka för vecka – gradvis i riktning mot det beräknade slutläge du och ortodontisten beräknat.

Traditionel tandställning (räls)

Denna fasta tandställning är den vanligaste behandlingsmetoden vid bettfel och felställningar. Med fast tandställning kan tänderna flyttas åt olika håll för ett bättre bett och vackerare leende. På Vasa Ortodonti kan vi erbjuda tandställningen buccal med metallfästen alternativt modernakeramiska tandfärgade fästen. Dessa små fästen limmas på varje tand och flyttas med hjälp av en tråd, en ‘båge’ av antingen rostfritt stål eller titanlegering. Denna sätts fast i fästena med hjälp av små gummisnoddar.
Det behöver inte vara något fel på din tand för att du ska vilja förändra utseendet. Ibland kan det räcka med ett mindre ingrepp för att få bra resultat. I andra fall krävs större ingrepp.
Vi för alltid en diskussion med våra patienter och är noga med att ge rätt förväntningar på behandling och resultat. Och vi utför aldrig behandlingar som går emot vår övertygelse om vad som är bäst för din hälsa. Eller som strider mot erfarenhet och dokumenterad vetenskap om munhälsa.

Efterbehandling och retainers

Tandreglering är klar – vad händer nu?

Uppföljningsfasen börjar efter det att behandlingen är klar och när du är nöjd med slutresultatet. Då använder vi retainers så att resultatet upprätthålls och så att tänderna inte flyttar sig. Vi har två typer av retainers: fast och avtagbar. En fast retainer är en metalltråd som limmas fast bakom tänderna. En avtagbar retainer är ofta en genomskinlig skena som används efter behandlingen för att bibehålla resultatet.

Retainer i en käke eller båda?

Fasta retainers har man vanligtvis längre än avtagbara. När vi är klara med tandregleringsbehandlingen i båda käkarn så placeras om möjligten retainer bakom den övre och nedre tandraden. När du bara vill korrigera de övre tänderna för kosmetiska skäl ger vi en avtagbar retainer. En essixskena, som det kallas har man vanligtvis under natten men ibland hela dagen den första tiden. Kontaktläget av de främre tänderna kan förhindra placering av en fast retainer bakom de övre framtänderna och en avtagbar retainer (essix-skena) kommer därför att användas i stället för att hålla tänderna raka.